BADÍA MARGARIT, A. Els prosodemes en català. Revista Española de Lingüística, v. 2, n. 1, 11.